Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị Quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác Dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025”

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị Quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ...

Hội thảo phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về chính sách Dân số

Nối tiếp các sự kiện hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt...

Hội thảo về dân số và phát triển hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26-12

Ngày 24/12/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ), Bộ Y tế...

Vĩnh Phúc đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2020

Vĩnh Phúc đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ...

Người cao tuổi ở nông thôn cần quan tâm chăm sóc hơn cả về thể chất, tinh thần

Theo các chuyên gia, vấn đề chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi nông...

 

Nối tiếp các sự kiện hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2020. Hôm nay, ngày 29/12, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia...
Ngày 11-7
05/01/2016   726173

Ngày hội giảm SRB
05/01/2016   479327

Trao giải Con gái thật tuyệt
31/12/2015   700158

HIVAIDS
28/12/2015   463282